IT SOLUCIONS

TECNI-HARD

Descubre la Gama a3ERP

>> Fàcil Ús intuïtiu, sense formacions complexes. Àgil posada en marxa. Automatitza i simplifica tasques recurrents.

>> Escalable Per pimes de totes les mides i sectors. Afegeix llocs de treball i funcionalitats quan ho necessitis.

>> Eficient Control i traçabilitat dels processos. Base de dades única. Eines d'anàlisi de negoci.

>> Amb la millor garantia Més de 35 anys d'experiència en programari de gestió. Sempre al dia a nivell normatiu. Preparat per al nou sistema de gestió de l'IVA (SII).