IT SOLUCIONS

TECNI-HARD

Uneix-te a la nova tendència de virtualitzar el teu entorn de treball

Aprofitament del hardware

Aïllament en cas de desastre

Frexibilidad

Agilitat

Portabilitat

Recuperació rapida

Els programes més populars per a la virtualització amb hyper-v i VMware


Pel que fa a aprofitament del hardware, un mal que té  els centres de dades actuals és el gran nombre de servidors, molts d'ells infrautilitzats. Si es virtualizaun nombre d'aquests sistemes infrautilitzats en un sol servidor físic, s'estalviarà energia, espai, capacitat de refrigeració i administració a causa que s'ha reduït el nombre de servidors físics.

Aïllament: les màquines virtuals són totalment independents, entre si i amb el hypervisor. Per tant una fallo en una aplicació o en una màquina virtual afectarà únicament a aquesta màquina virtual. La resta de màquines virtuals i el hypervisor seguiran funcionant normalment.

Seguretat: cada màquina té un accés privilegiat (root o administrador) independent. Per tant, un atac de seguretat en una màquina virtual només afectarà a aquesta màquina.

Flexibilitat: podem crear les màquines virtuals amb les característiques de CPU, memòria, disc i xarxa que necessitem, sense necessitat de "comprar" un ordinador amb aquestes característiques. També podem tenir màquines virtuals amb diferents sistemes operatius, executant-dins d'una mateixa màquina física.

Agilitat: la creació d'una màquina virtual és un procés molt ràpid, bàsicament l'execució d'una ordre. Per tant, si necessitem un nou servidor ho podrem tenir gairebé a l'instant, sense passar pel procés de compra, configuració, etc.

Portabilitat: tota la configuració d'una màquina virtual resideix en un o diversos fitxers. Això fa que sigui molt fàcil clonar o transportar la màquina virtual a un altre servidor físic, simplement copiant i movent aquests fitxers que encapsulen la màquina virtual.

Recuperació ràpida en cas de fallo: si es disposa d'una còpia dels fitxers de configuració de la màquina virtual, en cas de desastre la recuperació serà molt ràpida, simplement arrencar la màquina virtual amb els fitxers de configuració guardats. No cal reinstal·lar, recuperar backups i altres procediments llargs que s'apliquen en les màquines físiques.